Hình ảnh

Một số hình ảnh của bảo vệ

Triển khai phương án

Đội bảo vệ làm nhiệm vụ tại sự kiện Tiger

Giao lưu bóng đá

Các động tác và điều lệnh